چاپ

طوبی


خرید الکترونیکی

دانلود نمونه برنامه

دايره المعارف احكام شيوه‌اي نو و جذاب در ارائه مسائل شرعي
۱٠٠٠ مدخل احكام شامل (عبادات، تبرعات، اقتصادي، خانواده، قضائي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي) همراه با صوت و تصاوير زيبا
نظريات و مسائل فرعي هر باب
شرح اصطلاحات فقهي و حقوقي به صورت گويا
نمودار درختي برنامه
جستجو از طريق موضوع و مدخل
سرگرمي‌هاي متنوع شامل (جورچين، گروهها، كلمات متقاطع و…)
قطعاتي فيلم

 
نظرها

نظر خود را وارد نمایید