قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1500  43%
خیلی ضعیف
1155  33.1%
خوب
370  10.6%
ضعیف
239  6.8%
متوسط
229  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3492
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  جمعه, 17 ارديبهشت 1400 00:14