قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1454  43.7%
خیلی ضعیف
1067  32.1%
خوب
358  10.8%
ضعیف
227  6.8%
متوسط
220  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3325
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  جمعه, 28 تير 1398 14:32