قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

چاپ

 

افتخارات یاسین

 

سال 1389:


چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال:

  • تندیس زرین و لوح افتخار برای نرم افزار مبشر خانواده
  • تندیس زرین و لوح افتخار برای نرم افزار هدهد
  • تندیس سیمین و لوح افتخار برای نرم افزار ستاره 10
  • تندیس سیمین و لوح افتخار برای نرم افزار هدهد
تندیس  زرین از چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال تندیس  زرین از چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال لوح سیمین از چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال لوح زرین از چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال

سال 1388:


سومین جشنواره رسانه های دیجیتال:

تندیس  سیمین و لوح افتخار از سومین  جشنواره رسانه های دیجیتال

سال 1387:


دومین جشنواره رسانه های دیجیتال:


لوح سپاس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تندیس سیمین و لوح افتخار از دومین جشنواره رسانه های دیجیتال تندیس سیمین و لوح افتخار از دومین جشنواره رسانه های دیجیتال تندیس سیمین و لوح افتخار از دومین جشنواره رسانه های دیجیتال

 

سال 1386:


اولین جشنواره رسانه های دیجیتال:


کسب رتبه سوم به عنوان کار آفرین برتر در استان قم
تندیس زرین و لوح افتخار از اولین جشنواره رسانه های دیجیتال تندیس زرین و لوح افتخار از اولین جشنواره رسانه های دیجیتال تندیس زرین و لوح افتخار از اولین جشنواره رسانه های دیجیتال

 

سال 1383:


کسب رتبه اول از اولین جشنواره نرم افزار های علوم اسلامی

سال 1382:


کسب عنوان خادم القرآن از یازدهمین  نمایشگاه بین المللی قرآن کریم کسب عنوان خادم القرآن از یازدهمین  نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزیده کتاب الکترونیک

سال 1381:


برگزیده نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقدیر ویژه در دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

سال 1380:


کسب عنوان خادم القرآن از نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

سال 1379:


 برگزیده هیئت داوران در نمایشگاه اطلاع رسانی قم